Gebiedsontwikkeling Rotterdam Zuid

Rotterdam selecteert Ballast Nedam voor de integrale gebiedsontwikkeling op Zuid

De ontwikkeling van Hart van Zuid – het gebied rondom Ahoy en het winkelcentrum Zuidplein – wordt een echte integrale gebiedsontwikkeling, waarin ruimtelijke, economische én sociaal-maatschappelijke aspecten samenhangend worden ingevuld. Zo’n opgave is nieuw voor Nederland en vraagt om een model, waarin gemeente en markt al in een vroeg stadium samenwerken en die samenwerking langdurig voortzetten.

In een concurrentiegerichte dialoog heeft de gemeente Rotterdam gezocht naar de marktpartij, die zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde kan bieden, binnen de gestelde randvoorwaarden. Het plan van Ballast Nedam is uitgekozen omdat het kwalitatief de beste aanknopingspunten biedt voor een toekomstbestendige ontwikkeling van Hart van Zuid. De komende twee jaar zullen in het teken staan van verdere uitwerking van de plannen, die in een periode van ruim 20 jaar worden uitgevoerd.

TOPIQ coachte in deze innovatieve aanbesteding het team van de gemeente in de totstandkoming van een goede dialoog met de betrokken marktpartijen.