Centrumontwikkeling op Rotterdam Zuid project naar ons hart

Hart van Zuid is de naam van de gebiedsontwikkeling rondom Ahoy, Zuidplein en het Motorstraatgbied. Het gebied heeft alles om uit te groeien tot een volwaardig centrum van Rotterdam Zuid. Er zijn scholen, een groot winkelcentrum en busstation, zorginstellingen en een theater. Dit alles trekt een groot aantal bezoekers. Maar toch heeft het Hart van Zuid niet de uitstraling van een centrum. Het is geen plek waar men het prettig vindt om langer te verblijven. Met het Hart van Zuid wil de gemeente Rotterdam een centrumgebied creëren waar men kan wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Een ontmoetingsplek voor bewoners, ondernemers en bezoekers in het enige stadsdeel van Nederland waar de bevolking verjongt.

Deze gebiedsontwikkeling is dus zeker niet alleen een bouwopgave, maar een enorme sociale en economische inspanning, die veel van marktpartijen gaat vragen. Ontwikkelaars, aannemers en andere belangstellenden zullen in de aanbesteding die nu loopt ook duidelijk moeten maken hoe zij in de komende twintig jaar resultaat gaan boeken op zaken als werkgelegenheid en de veiligheid op straat. Daarom heeft de aanbesteder – de gemeente Rotterdam – gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog. Binnen de aanbestedingsprocedure wordt daarmee veel tijd genomen om in een voortdurende afstemming van gedachten en ideeën tot creatieve oplossingsrichtingen te komen. De gemeente stelt dus alles in het werk om de uiteindelijke aanbiedingen zo goed mogelijk te laten zijn. Herman Nieuwenhuis coacht het aanbestedingsteam in het voeren van de dialoog.