Meer aandacht voor aangeboren hartafwijkingen

De 25.000 Nederlandse kinderen met een aangeboren hartafwijking vragen om meer kwaliteit van leven en het terugdringen van het sterftecijfer. Daarvoor is meer onderzoek en dus meer geld nodig. Ondanks de sterfte en de enorme, vaak levenslange gevolgen staat kindercardiologie minder in de belangstelling dan bijvoorbeeld de strijd tegen kinderkanker of de preventie van (dodelijke) ongevallen.

Lees meer

Herpositioneren in onderwijs

Met tweetalig onderwijs of een sportprogramma gaan de middelbare scholen buiten de Amsterdamse ring hun leerlingen niet klaarstomen voor de maatschappij. Het roer is daarom bij het HLW in Nieuw West omgegaan. De meesten zijn daar trouwens al tweetalig. Vanaf nu werken alle leerlingen aan het hoogst mogelijke diploma.

Lees meer

Voorbeeldige jeugdhulp-transitie in Amsterdam

Amsterdam en de regiogemeenten kochten gezamenlijk, in het kader van de Transitie Jeugdzorg, hun Jeugdhulp in bij lokale aanbieders. Landelijk bleek dit onderdeel van de decentralisatie van overheidstaken geen sinecure.

Lees meer

Projecten waar niemand om vraagt en iedereen op wacht  

Operatie NL wil maatschappelijke uitdagingen aangaan met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Door problematieken met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe en winstgevende perspectieven voor meer belanghebbenden.

Lees meer

Ook fatsoenlijk internet op platte land  

TOPIQ is medeoprichter van de Stichting Breedband Voor Buitengebieden. SBvB wil glasvezelnetwerken realiseren in de buitengebieden van Nederland, waar nu geen of onvoldoende breedbandige internetverbindingen beschikbaar zijn. Hoogwaardige digitale bereikbaarheid voor iedereen is de doelstelling. Dat is een maatschappelijk belang, waarvoor de SBvB zich zonder winstoogmerk inzet

Lees meer