Voorbeeldige jeugdhulp-transitie in Amsterdam

Amsterdam en de regiogemeenten kochten gezamenlijk, in het kader van de Transitie Jeugdzorg, hun Jeugdhulp in bij lokale aanbieders. Landelijk bleek dit onderdeel van de decentralisatie van overheidstaken geen sinecure. Tal van gemeenten liepen achter op schema en hadden grote problemen met de operationalisering. Zo niet Amsterdam die als eerste gereed was. Dankzij een klare lijn, een professioneel inkoopteam en terughoudende communicatie, waarop overigens niet bespaard werd. Want Amsterdammers moeten weten hoe het zit!

Screen Shot 2015-03-12 at 11.28.16