Positionering

De denkbeeldige positie die een dienst, product, bedrijf, topic, Multi Stakeholder Platform of welke organisatie dan ook inneemt ten opzichte van de concurrentie is van levensbelang voor het succes daarvan. Het innemen van deze positie is een continue strategisch proces waarbij de operatie, het verwachtingsmanagement en de bewijsvoering, altijd op elkaar afgestemd dienen te zijn.

Communicatie en Public Affair zijn strategische instrumenten waarmee een positie kan worden geclaimd. Ze kunnen een leidende rol spelen in het positioneringsproces en een ondersteunende rol. Een juist gekozen positie vereenvoudigt het proces en zal de kosten beheersbaar houden. Volgens TOPIQ is er bij een geloofwaardige positionering een sterke relatie tussen de corporate values, product values en operational values. Het verband tussen deze values en de geloofwaardigheid daarvan zullen ook in sterke mate de positie bepalen en de mogelijkheid in zich hebben om de gekozen positie te handhaven. Een geloofwaardig merk is een sterk merk.

Een positioneringstraject is niet alleen van groot belang bij de introductie van nieuwe producten en organisaties maar ook bij revitalisering, up- of downgrading en de herpositionering na een overname of management buy out. Het model/de systematiek dat TOPIQ hiervoor ontwikkeld heeft is een geweldig hulpmiddel in dit proces.