Herpositioneren in onderwijs

Met tweetalig onderwijs of een sportprogramma gaan de middelbare scholen buiten de Amsterdamse ring hun leerlingen niet klaarstomen voor de maatschappij. Het roer is daarom bij het HLW in Nieuw West omgegaan. De meesten zijn daar trouwens al tweetalig. Vanaf nu werken alle leerlingen aan het hoogst mogelijke diploma. Kinderen met bijvoorbeeld een havo-advies worden ondersteund in het behalen van het vwo-diploma. Maar nog belangrijker: ze worden allemaal opgeleid tot wereldburgers. Het HLW wil de kweekvijver van Nieuwe Amsterdammers worden. Dat de leerlingen van het HLW wel 35 culturele achtergronden vertegenwoordigen, past naadloos in deze ambitieuze doelstelling.

Screen Shot 2015-03-12 at 10.58.18

Het HLW presenteerde haar plannen eerst aan Wethouder Kukenheim en op 21 januari 2015 trapte de school af met een postercampagne waarin leerlingen, leraren, ouders en ook de buurt van de school worden betrokken. Onder het motto Hallo Wereld heeft het HLW een plan opgesteld waarin leerlingen het lot in eigen hand kunnen nemen. Zo biedt de school aan de Sloterplas alle vakken aan die nodig zijn om op te kunnen stromen. Maar er wordt ook gewerkt aan karaktervorming en aan de sociale vaardigheden die je nodig hebt in het hoger onderwijs. Met de landelijk zo succesvolle organisatie Thuis op Straat (TOS) onderzoekt het HLW hoe leerlingen mede verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor de sfeer rond de school, op straat, maar ook bijvoorbeeld in de winkels in de wijk.