Meer aandacht voor aangeboren hartafwijkingen

De 25.000 Nederlandse kinderen met een aangeboren hartafwijking vragen om meer kwaliteit van leven en het terugdringen van het sterftecijfer. Daarvoor is meer onderzoek en dus meer geld nodig. Ondanks de sterfte en de enorme, vaak levenslange gevolgen staat kindercardiologie minder in de belangstelling dan bijvoorbeeld de strijd tegen kinderkanker of de preventie van (dodelijke) ongevallen.

hartekind lolliecampagne

Op 14 februari – Valentijnsdag – plantten Hartekinderen en hun ouders 25.000 hartvormige lolly’s op het Museumplein. Heel verliefd Nederland kon ze komen plukken tegen een kleine donatie. TOPIQ organiseerde de wervingsactie met Stichting Hartekind. De gebeurtenissen van die dag konden ruimschoots gevolgd worden in Hart van Nederland en RTL