Ook fatsoenlijk internet op platte land  

TOPIQ is medeoprichter van de Stichting Breedband Voor Buitengebieden. SBvB wil glasvezelnetwerken realiseren in de buitengebieden van Nederland, waar nu geen of onvoldoende breedbandige internetverbindingen beschikbaar zijn. Hoogwaardige digitale bereikbaarheid voor iedereen is de doelstelling. Dat is een maatschappelijk belang, waarvoor de SBvB zich zonder winstoogmerk inzet. Wij proberen het beleid van overheden en de inspanningen van burgers op digitale bereikbaarheid te versterken. Dat doen we door samen met overheden, andere (ook commerciële) marktpartijen en burgerinitiatieven te zoeken naar de meest geëigende vorm om tot realisering van glasvezelnetwerken te komen. Aan de hand van drie uitgangspunten: zo laag mogelijke kosten voor de burger, open toegang voor alle service providers die van het netwerk gebruik willen maken en optimale concurrentie in de levering van diensten.