Projecten waar niemand om vraagt en iedereen op wacht  

Operatie NL wil maatschappelijke uitdagingen aangaan met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Door problematieken met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe en winstgevende perspectieven voor meer belanghebbenden. En als projecten goed worden ingericht en bestuurd kunnen publiek-private samenwerkingen beter renderen.In het opzetten van capital expenditure projecten wordt meestal direct de verwachtte winst verdeeld. Maar het leggen van echte verbindingen tussen stakeholders komt op de tweede plaats. Terwijl we nu juist daar de maatschappelijke meerwaarde kunnen vinden. Operatie NL zoekt naar de bovenliggende business cases die van oplossingen proposities maken.