EGP blijft zakelijke belangen in Roemenië benadrukken

Samen met het Dutch Romanian Network en de Nederlands Roemeense Kamer van Koophandel probeert het European Gateway Platform (EGP) het Nederlandse veto over de toetreding van Roemenië tot Schengen van de baan te krijgen. Naar onze Roemeense partners is het zaak duidelijk te maken dat het Nederlands bedrijfsleven het veto van ons land niet ondersteunt.  In een bijeenkomst onder leiding van TOPIQ’s Natasja Hart onlangs in Rotterdam werd van gedachten gewisseld  met de Roemeense Minister van Transport, mevrouw Anca Boagiu.

Als publiek privaat platform richt EGP zich op het creëren van marktkansen voor het Nederlands bedrijfsleven in Roemenie, met name voor de logistieke sector in de breedste zin van het woord. Dit gebeurt op twee manieren. Door positionering in Roemenie van de deelnemers aan het platform, om zo de kans te vergroten op nieuwe klanten en opdrachten. Maar ook door de Roemeense overheid te ondersteunen in de ontwikkeling van haar infrastructuur, zowel de harde kant (wegen, bruggen en spoor) als de zachte kant (intermodaal beleid, fiscaal klimaat, opleidingsniveau).  De ontwikkeling van de as Rotterdam-Constanta, het opzetten van een supply chain opleiding maar vooral het doorvoeren van een aantal fiscale wijzigingen zijn speerpunten van EGP.

TOPIQ verzorgt voor EGP het secretariaat.