EHRI

De Holocaust vond plaats in bijna heel Europa. De relevante archieven zijn daarom verspreid over een groot gebied. Met een virtuele onderzoeksomgeving kunnen deze collecties integraal toegankelijk worden gemaakt.

De European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) is een consortium van academische instituten uit de EU, de VS en Israël dat met subsidie van de Europese Commissie zo’n onderzoeksomgeving bouwt voor de holocaustarchieven. De Europese Commissie heeft het bouwen van virtuele infrastructuren voor de exacte wetenschappen al vaker ondersteund. In de geesteswetenschappen zijn deze onderzoeksomgevingen een innovatie. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) coördineert dit consortium.

Destijds in 2009 vroeg het NIOD aan TOPIQ om de ontwikkeling van het subsidievoorstel te ondersteunen. De Europese tender werd gewonnen en vanaf 2010 worden enkele onderdelen van dit omvangrijke programma door Jan Willem Tellegen uitgevoerd. TOPIQ werkt ook aan de communicatie van EHRI. Zo werd bij de start van het project media-aandacht op Europese schaal gegenereerd en met de mensen van het NIOD een indringend startevenement georganiseerd.

TOPIQ heeft met succes tientallen voorstellen ontwikkeld voor verschillende structuurfondsen, kader- en andere programma’s van de Europese Commissie.

TOPIQ verzorgde eerder voor het NIOD de communicatie rondom de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang.