Exser diensteninnovatie

Exser, centrum voor diensteninnovatie, werkt aan het innovatieve vermogen van de Nederlandse dienstensector. Binnen innovatie is het onderwerp diensten redelijk nieuw, terwijl 80% van de Nederlandse werknemers in de dienstensector (die 70% van de economie uitmaakt) werkt. Tot 2010 was Exser de facto het innovatieplatform voor de dienstensector. Inmiddels staat het op eigen benen en wordt het gedachtengoed verder in de parktijk uitgedragen.

TOPIQ droeg en draagt op verschillende fronten bij aan dat gedachtengoed. Onder meer door het thema diensteninnovatie op diverse plaatsen te agenderen en programma’s te helpen ontwikkelen waarin vernieuwing van de dienstensector verder uitgewerkt kan worden.

Voorbeelden: het opzetten van een consortium rondom klantbeleving, het samen met het Innovatieplatform opstellen van een innovatie-nota waarin diensteninnovatie wordt onderbouwd en uitgewerkt als input voor beleid van het huidige kabinet, netwerkopbouw bij overheden en bedrijfsleven en het formuleren van concepten voor vernieuwing van diensten in de praktijk. Door haar deelname in Exser heeft TOPIQ de diensteninvalshoek in onze andere projecten toegepast. We zijn via Exser omvattender naar de ontwikkeling van waardeketens gaan kijken.