Exser

Exser, centrum voor diensteninnovatie, werkt aan het innovatieve vermogen van de Nederlandse dienstensector. Binnen innovatie is het onderwerp diensten redelijk nieuw, terwijl 80% van de Nederlandse werknemers in de dienstensector (die 70% van de economie uitmaakt) werkt.

TOPIQ draagt op verschillende fronten bij aan Exser. Onder meer door het thema diensteninnovatie op diverse plaatsen te agenderen en programma’s te helpen ontwikkelen waarin vernieuwing van de dienstensector verder uitgewerkt kan worden.

Voorbeelden: het opzetten van een consortium rondom klantbeleving, samen met het Innovatieplatform schrijven van een notitie waarin diensteninnovatie wordt onderbouwd en uitgewerkt als input voor beleid van het volgende kabinet, netwerkopbouw bij overheden en bedrijfsleven en het meehelpen met het formuleren van goede concepten die innovatie mogelijk maken en het concretiseren daarvan in projecten.