Governance pensioenfondsen begint bij „weten hoe goed je het doet?

Betere controle op gevolgen beleggingsbeleid pensioenfondsen door betere informatieoverdracht

Pensioenfondsbestuurders ontbreekt het niet zozeer aan deskundigheid maar aan goede informatie. Daardoor zijn ze onvoldoende toegerust op hun controlerende taak. En dat terwijl „pension governance? steeds belangrijker wordt.

Tijdens een bijeenkomst vandaag bij KAS BANK voor de top van de Nederlandse pensioenwereld, onderstreepte Kofi Annan de parallellen tussen global governance en de uitdagingen waarvoor de pensioensector staat. Volgens de voormalige Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en Nobelprijswinnaar begint governance met transparantie en verantwoording afleggen. Daarnaast betreft het bewustwording van de gevolgen van het gevoerde beleid op sociaal en maatschappelijk gebied. “Good governance is global governance”, aldus Kofi Annan. Als land met de grootste pensioensector in de Eurozone zou Nederland internationaal een goed voorbeeld kunnen geven.

KAS BANK ziet in haar dagelijkse praktijk dat de informatiebehoefte van pensioenfondsbesturen exponentieel toeneemt met de groter wordende complexiteit van beleggingen. “Weten hoe goed je het doet gaat over financieel rendement, maar ook over de wereldwijde impact van investeringen. Werkelijk „in control zijn? is tegenwoordig dus niet gemakkelijk”, aldus Albert Röell, bestuursvoorzitter van KAS BANK.

DNB
Volgens De Nederlandsche Bank is de bestuurlijke besluitvorming en deskundigheid bij veel pensioenfondsen voor verbetering vatbaar. Om de pensioensector verder te professionaliseren zou het aantal pensioenfondsen drastisch moeten verminderen.
KAS BANK is daarentegen van mening dat middelgrote en kleine pensioenfondsen prima zelfstandig kunnen voortbestaan. Mits zij de beschikking krijgen over de juiste tools op het gebied van informatievoorziening en risicobeheer. Röell: “ Heel Nederland zit aan de smart phone of tablet, maar degenen die verantwoordelijk zijn voor onze pensioenen zijn vaak nog te afhankelijk van pakken papier via de post”.

Effectieve besluitvorming
Iedere belanghebbende zou in staat moeten zijn te beoordelen of een fonds werkelijk belegt in overeenstemming met de afspraken. Zowel waar het gaat om het rendement, de hoogte van het risico als de maatschappelijke gevolgen. Voor effectieve besluitvorming moet het bestuur inzicht hebben in de prestaties van het fonds ten opzichte van de maatschappelijke en financiële doelstellingen. Op basis van dergelijke analyses kan het bestuur voldoen aan de maatschappelijke roep om transparantie en verantwoording.

Foto: stocklight / Shutterstock.com