ICT-innovatie

Op dit moment werkt TOPIQ met bedrijven uit de IT-sector en overheden in het Consortium GreenIT Regio Amsterdam aan verduurzaming van de sector zelf, aan verduurzaming door ICT en aan het realiseren van een GreenIT Economy. Ook helpt TOPIQ het NIOD met het realiseren van een consortium om holocaustarchieven over de hele wereld digitaal te ontsluiten.

ICT-innovatie sinds 1994

Sinds 1994 werkt TOPIQ aan ICT-innovatie. High Performance Computing and Networking (HCPN) was een publiek-privaat platform (1994-2005) gericht op high end ICT-innovatie. Meer dan 60 kennisinstellingen, bedrijven en overheden werkten samen in tientallen projecten rond bijvoorbeeld simulatie, 3D-visualisatietechniek en datamining. TOPIQ initieerde het platform en voerde het secretariaat en de directie.

Habiforum (2000-2004) was een programma waarin Ferendi adviseerde over ICT-innovatie in ruimtelijke ontwikkeling, specifiek voor meervoudig ruimtegebruik.

TOPIQ was kwartiermaker van het Netherlands Bioinformatics Centre (2001-2005)) en voerde interim-directie van dit centrum, dat werd opgezet in opdracht van het Netherlands Genomics Initiative/Regieorgaan Genomics. NBIC initieerde onder meer een service provider voor ontsluiting van genoom-data en het BSIK-onderzoeksprogramma Biorange.

In een project met Delft Hydraulics en Fugro (2000-2006) werd, samen met de Chinese Yellow River Commission, gewerkt aan de digitalisering van stroomgebieden. TOPIQ voerde het projectsecretariaat en adviseerde over communicatie van ICT-innovatie en internationale samenwerking.

ICTRegie is het onafhankelijke nationale regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie. Bij de oprichting van dit regieorgaan heeft TOPIQ geadviseerd en aan planontwikkeling gewerkt voor samenwerking van ICTRegie met het bedrijfsleven (2004-2005).