Internationaal ondernemen

In publieke markten, bijvoorbeeld voor infrastructuur en waterbouw in het buitenland, zijn internationale contacten met overheden noodzakelijk. De Nederlandse overheid ondersteunt op deze manier het bedrijfsleven om zich internationaal te positioneren. Want om effectief internationaal te kunnen ondernemen is publiek-private samenwerking een voorwaarde.

TOPIQ stimuleert internationale publiek-private samenwerking. Bijvoorbeeld met het European Gateways Platform (EGP, sinds 2007), waarin de Nederlandse overheid en Nederlandse bedrijven samenwerken om de haven van de Roemeense stad Constantia en de Donau als transportader te ontwikkelen.

Het project Business Partners for Uruzgan (sinds 2009) is erop gericht om Afghanistan, en met name Uruzgan, economisch te ontwikkelen door zakelijke kansen te identificeren en Nederlandse en Afghaanse bedrijven aan elkaar te koppelen.

Vanaf haar oprichting is TOPIQ lid van NEDECO, de samenwerkingsorganisatie voor exportbevordering van Nederlandse ingenieursbureaus. Ook voerde TOPIQ de directie over World Water Forum 2 (Den Haag, 2000). Dit legde de basis voor een reeks aan projecten op het gebied van internationaal ondernemen.

TOPIQ ontwikkelde LINT, een publiek-privaat netwerk (Ministeries van EZ, V&W en VROM en een honderdtal bedrijven) voor internationaal ondernemen in de sectoren logistiek, infrastructuur en transport. TOPIQ voerde de directie van LINT (2006-2008).

Sinds 2007 bestaat het Netherlands Soil Partnership, een publiek-privaat netwerk voor internationaal ondernemen op het gebied van integraal bodembeheer, met activiteiten in onder andere China en Canada. TOPIQ initieerde dit netwerk en voerde tot 2010 het secretariaat.

Het publiek-private netwerk Partners voor Wegen (Rijkswaterstaat en ingenieursbureaus), voor internationaal ondernemen op het gebied van weginfrastructuur in de nieuwe EU-lidstaten, werd door TOPIQ geadviseerd en ondersteund (2007-2008).

TOPIQ initieerde Panamatch en voerde de directie van dit publiek-private netwerk voor internationaal ondernemen rond de uitbreiding van het Panamakanaal (2007-2009).