Jaarplan Stichting Bibliotheek.nl

2011 is het jaar van de implementatie. De White Label Website-Infrastructuur, de Nationale Bibliotheekcatalogus en het Datawarehouse worden dit jaar in gebruik genomen door alle PSO’s, alle Plusbibliotheken en de 42 basisbibliotheken die zich in 2010 hebben aangemeld.

Het ministerie van OCW heeft de wens uitgesproken dat alle bibliotheken in 2013 aangesloten zijn op de landelijke digitale infrastructuur.

Bibliotheek.nl helpt bibliotheken innoveren.

jaarplanhome