KAS BANK en dwpbank introduceren nieuw pan-Europees effectenplatform

  • KAS BANK en dwpbank hebben in principe overeenstemming bereikt over een partnership om de Duitse, Nederlandse en Europese markten voor effecten processing verder te ontwikkelen
  • dwpbank en KAS BANK creëren een effectenplatform voor de Nederlandse financiële sector, gebaseerd op de technologie van dwpbank en de know how van KAS BANK op het gebied van effectendienstverlening; dwpbank beoogt halverwege 2012 een branch in Amsterdam te openen
  • KAS BANK en dwpbank zullen de institutionele klantenbasis van dwpbank gaan benaderen om wholesale value added services aan te bieden en daarnaast gezamenlijk de Duitse markt verder te ontwikkelen

KAS BANK N.V. en Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) hebben in principe overeenstemming bereikt over een partnership inzake particuliere en zakelijke effectendienstverlening. Zij hebben hiertoe een Memorandum of Understanding (MoU) getekend. KAS BANK is in Nederland marktleider in de zakelijke effectendienstverlening, dwpbank is marktleider in retail effectendienstverlening in de Duitse markt.

De gezamenlijke doelstelling van het partnership is het ontwikkelen van een Europees securities processing platform dat cross border synergie en schaalvoordelen in Transaction Banking realiseert door de kerncompetenties van beide partijen te combineren.

De Nederlandse effectenmarkt kenmerkt zich door een relatief laag niveau van outsourcing. Circa 50 banken en andere financiële instellingen kunnen daarom profiteren van een gebundeld effecten processing platform. Beide partijen zien aanzienlijke mogelijkheden, die er toe kunnen leiden dat zowel kostenvoordelen als kwaliteitsverbeteringen voor de deelnemende Nederlandse financiële instellingen worden gerealiseerd.

Als voorgestelde eerste stap zal dwpbank, in nauwe samenwerking met KAS BANK, een branch opzetten in Amsterdam. Naar verwachting zullen ongeveer 160 specialisten van KAS BANK overgaan naar deze nieuwe branch om de benodigde technische expertise en marktkennis te leveren. Gedurende de daaropvolgende transitieperiode zullen KAS BANK en dwpbank het bestaande processing platform van dwpbank verder doorontwikkelen als kernplatform voor deze business. Verder zal dit pan-Europese platform de basis vormen van de dienstverlening aan toekomstige Nederlandse en Europese klanten.

Verder geeft het partnership KAS BANK de mogelijkheid om haar groeipotentieel in zowel Nederland als Duitsland te optimaliseren. KAS BANK krijgt via dwpbank toegang tot de Duitse wholesale markt en biedt dwpbank en haar retail en zakelijke klanten een breed palet aan custody en andere value added dienstverlening dat inspeelt op bestaande governance vraagstukken en de verdergaande Europese harmonisatie.

De toenemende complexiteit van het internationale effectenverkeer stimuleert banken en andere financiële instellingen om naar verdergaande schaalvoordelen en kwaliteitsverbetering te zoeken. Met de inrichting van dit nieuwe platform geven dwpbank en KAS BANK een eerste impuls om dit vraagstuk voor de gehele doch gefragmenteerde Europese effectenmarkt op te lossen. Het gaat daarbij niet alleen om het verwerken van effectentransacties maar ook om diensten voor de snel groeiende markt op het gebied van pensioensparen en back office dienstverlening voor Premie Pensioen Instellingen (PPI?s).

Albert Röell, voorzitter Raad van Bestuur KAS BANK: “Het partnership met dwpbank is erop gericht om de verdere Europese groei van beide partijen te realiseren. Het gespecialiseerde platform is in opzet vergelijkbaar met het huidige efficiënte systeem voor de centrale verwerking van betalingstransacties in Nederland en andere Europese landen. Wij zijn zeer verheugd dat wij samen met dwpbank de Nederlandse effectenmarkt deze oplossing kunnen bieden en tegelijkertijd met onze nieuwe partner onze wholesale dienstverlening in Duitsland verder kunnen uitbouwen. KAS BANK versterkt hiermee haar positie op de Europese effectenmarkten.”
Dr. Markus Walch, lid Raad van Bestuur van dwpbank: “De toekomstige samenwerking met KAS BANK is een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling van dwpbank. Beide ondernemingen vullen elkaar goed aan en zullen gemeenschappelijk de verdere consolidatie van de Europese effectenmarkt bevorderen. Wij zien Nederland als een belangrijke groeimarkt waarvoor KAS BANK de perfecte partner is.”

Karl-Martin im Brahm, lid Raad van Bestuur van dwpbank, verantwoordelijk voor Sales: “dwpbank heeft bewezen dat het schaalvoordelen kan realiseren door het bundelen van transactie diensten. Wij willen dit succesvolle businessmodel samen met onze nieuwe partner graag naar markten buiten Duitsland brengen. Als gevestigd financieel centrum met goede relaties in de overige Benelux-landen is Amsterdam een uitstekende uitvalsbasis voor de internationalisering van onze dienstverlening.”

De voorgenomen samenwerking wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2012 geëffectueerd onder het gebruikelijke voorbehoud van instemming van onder andere de relevante toezichthouders en het tekenen van een definitieve overeenkomst.

Profiel KAS BANK
KAS BANK N.V. is de onafhankelijke Europese specialist in effectendienstverlening en risico- en rapportagediensten voor zo?n 500 professionele partijen in de pensioen- en effectenwereld. De strategie van KAS BANK berust op „pure play?. Een laag risicoprofiel vormt een integraal onderdeel van de dienstverlening. Het lage risicoprofiel wordt tevens weerspiegeld in de kwaliteit van de balans en de hoge solvabiliteitsratio, ruim boven de norm van Basel 3. KAS BANK bezit een A- long term rating en A-2 short term rating van Standard & Poor?s. Naast haar rol als bewaarder van effecten en clearing en settlement specialist ligt de nadruk op compliance diensten, risicobeheersing en managementinformatie. Door administratieve diensten uit te besteden aan KAS BANK kunnen haar klanten zich primair richten op de eigen kerndienstverlening. Daarbij staan maatwerk en transparantie centraal. Dit wordt bereikt door proactieve dienstverlening, vooruitstrevende informatietechnologie en optimale procesbeheersing. KAS BANK heeft een marktaandeel van circa dertig procent op de Nederlandse institutionele markt met Assets under Administration ter waarde van circa 275 miljard euro. Voor financiële instellingen verwerkt KAS BANK meer dan 100.000 wholesale transacties per dag. Naast haar directe verbindingen in Europa levert KAS BANK hoogwaardige custody diensten via haar wereldwijde netwerk van ongeveer 100 correspondentbanken. KAS BANK, opgericht in 1806, staat genoteerd aan de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam en is een Europees bedrijf met een sterke internationale uitstraling. KAS BANK heeft vestigingen in Amsterdam, Londen en Wiesbaden met in totaal circa 750 medewerkers en meer dan 35 nationaliteiten.

Profiel dwpbank
Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) is opgericht in 2003 en is marktleider in Duitsland op het gebied van effectenverwerking. 390 klanten met ongeveer 1600 aangesloten instituten vanuit alle sectoren van de bankwereld gebruiken de proces- en systeem dienstverlening van dwpbank voor de processing van effecten. dwpbank beheert ongeveer 7,5 miljoen effectenrekeningen met een totaal volume van circa 2.000 miljard euro. Het bedrijf bundelt de effectenprocessen in het Cooperative Financial Services Network via de twee coöperatieve centrale banken. Daarnaast verwerkt het meer dan 80 procent van de zakelijke effectendiensten voor spaarbanken en Landesbanken aan en verzorgt de effecten processing voor 35 private en commerciële banken van verschillende herkomst en omvang. De dienstverlening vindt plaats op WP2, het kern effectenprocessingplatform van dwpbank dat momenteel door meer dan 250.000 mensen in de financiële sector wordt gebruikt. WP2 zal tevens het technische basissysteem vormen voor het geplande Europese platform.