NEDECO

NEDECO is het samenwerkingsverband van internationaal werkende Nederlandse ingenieursbureaus. Sinds 1951 heeft NEDECO voor deze sector internationale markten ontwikkeld en projecten geacquireerd. TOPIQ is al tientallen jaren lid.

De laatste jaren heeft NEDECO zich meer toegelegd op de samenwerking tussen de bureaus en de overheid, positionering en communicatie (bijvoorbeeld om jongeren te interesseren in een internationale adviescarrière) en gezamenlijke kennisontwikkeling.

TOPIQ voert de directie en het secretariaat  van NEDECO en begeleidt een internationaal programma voor arbeidsmarktcommunicatie. In 2008 heeft TOPIQ een boek over de roemrijke geschiedenis van NEDECO en de ontwikkeling van de toonaangevende Nederlandse internationale ingenieurssector uitgegeven.

Meer informatie over NEDECO vindt u op hun website.