Nieuw initiatief voor het maken van de juiste studiekeuze

In oktober start Gap Year Holland in Amsterdam met een nieuw traject voor scholieren die moeite hebben om een studie te kiezen en voor uitvallers uit het eerste jaar in het hoger onderwijs. Het programma bereidt de (aanstaande) studenten voor op een gemotiveerde studiekeuze en op de eisen die studeren aan hen stelt. Met het initiatief speelt Gap Year Holland in op de hoge uitvalcijfers in het hoger onderwijs, de strengere ingangseisen die worden gesteld en het duurder worden van lang studeren. Gap Year Holland gaat uit van het motto: je moet worden wie je bent!

De helft van de studenten in het hoger onderwijs stopt in het eerste jaar alweer met de gekozen studie. Het blijkt zeer lastig om uit de paar duizend opleidingen in het hoger onderwijs de juiste te kiezen en ook blijken studenten niet goed voorbereid te zijn op het hoger onderwijs. Martijn Botermans, directeur: ‘Dat is niet goed voor het zelfvertrouwen van de student, maar het kost de maatschappij en ouders/verzorgers ook veel geld.’

Duurder en strenger
Als de aansluiting tussen bachelor en master niet blijkt te kloppen, moet er een schakeltraject worden gedaan. Maar lang studeren wordt steeds duurder. Ook stappen steeds meer hogescholen en universiteiten over op selectie aan de poort, onder andere door motivatiegesprekken te houden. Gap Year Holland bereidt de studenten ook daar op voor.

Intensief programma
Fred Nieland, directeur: ‘Het maken van een goede studiekeuze vraagt om een professionele aanpak. Gap Year Holland biedt in een intensief programma van 2 weken de mogelijkheid om de student te laten ontdekken wie hij of zij is, wat de sterke en zwakke kanten zijn en geeft een grondige inleiding in de structuur van het hoger onderwijs en het aanbod van opleidingen.’ Daarnaast doen de studenten tijdsmanagement- en studievaardigheden op. Alles wat de student over zichzelf ontdekt in het traject wordt verwerkt in een persoonlijk plan van aanpak, dat wordt aangevuld met persoonlijke begeleiding voor de rest van het jaar.

Over Gap Year Holland
Gap Year Holland is een particulier initiatief dat bestaat uit een traject van 2 weken waarin met een groep van maximaal 20 studenten intensief wordt gewerkt aan het probleem van het maken van een studiekeuze voor aankomende studenten (HAVO-VWO) en 1e- of 2e-jaars studenten die terugkomen op hun gemaakte studiekeuze. In oktober start het eerste traject. Kijk voor meer informatie op: www.gapyearholland.nl.