Ontwikkeling van nieuwe diensten maakt breedband relevant

De provincie Gelderland heeft in de Statennotitie Breedband van januari 2012 aangekondigd dat de Gelderse burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en regio’s zouden moeten beschikken over breedband. Zij moeten kunnen profiteren van toekomstige innovaties op het vlak van maatschappelijke en zakelijke diensten, aldus Gedeputeerde Staten. Maar ook de concurrentiepositie van Gelderland kan hierdoor worden versterkt. Een open en toekomstvast breedbandnetwerk zal in belangrijke mate bijdragen aan versneld gebruik van een nieuwe generatie toepassingen.

Dienstenontwikkeling
Veel bewoners kunnen volgens Gedeputeerde Staten nu geen gebruik maken van deze diensten omdat er geen adequate breedbandverbinding aanwezig is. En waar deze breedbandverbinding wel aanwezig is, bijvoorbeeld in de vorm van hoogwaardige coaxnetwerken, komt de dienstenontwikkeling nog niet goed van de grond. De oorzaak is onder meer gelegen in het gegeven dat dienstenaanbieders geen toegang kunnen krijgen tot de bestaande netwerken. Maar ook blijkt het keer op keer lastig om de potentiële aanbieders van diensten en de mogelijke afnemers, zowel particulieren als zakelijke gebruikers, zodanig te betrekken dat de belofte van een goede technische infrastructuur en de belofte van betekenisvolle innovatieve concepten met elkaar gematched worden.

CAI Harderwijk
Om de ontwikkelingen op breedband te stimuleren heeft de Provincie besloten een viertal pilots te ondersteunen, waarin via verschillende invalshoeken ervaring met oplossingsrichtingen voor de hierboven omschreven problematiek worden opgedaan. Een van deze pilots zal worden uitgevoerd door CAI Harderwijk, daarin ondersteund door TOPIQ.
Dit provinciale initiatief sluit naadloos aan op ontwikkelingen binnen CAI Harderwijk. CAI Harderwijk – het lokale zelfstandige kabelbedrijf – is voortdurend bezig om haar open netwerk-strategie om te zetten in praktische oplossingen voor allerhande gebruikersgroepen. En nu de organisatie ook nog besloten heeft om binnen twee jaar haar eigens glasvezelnetwerk aan te leggen en via dezelfde strategie not for profit te exploiteren, komt een breed gedragen initiatief voor een concrete proef op dienstenontwikkeling heel erg goed uit.