Tweede Maasvlakte nadert met bestelling van containerkranen ‘point of no return’

Aanleg Tweede Maasvlakte
Het ‘point of no return’ nadert voor Frank Keizer. De projectdirecteur van Rotterdam World Gateway kijkt uit naar de oplevering van het allernieuwste stuk grondgebied van Nederland: het haventerrein van de Tweede Maasvlakte. ‘Alles loopt perfect op schema’, zegt hij tevreden tijdens een wandeling over het opgespoten zand. Op de achtergrond wordt een paal van veertig meter met een noodvaart de grond in gepulst. Aan de horizon plaatst de Blockbuster-kraan grote betonblokken in zee voor de harde zeewering. De eerste 250 meter diepzeekade van de nieuwe containerterminal is inmiddels vrij gebaggerd.

Oplevering
Op 30 september worden de grond en de kade door de aannemers Boskalis en Van Oord opgeleverd aan het Havenbedrijf Rotterdam. Diezelfde dag tekent Keizer bij de notaris de overdracht aan Rotterdam World Gateway, het consortium van terminaloperator DP World en de rederijen CMA-CMG, APL, HMM en MOL. Dan gaat de pacht in van de eerste containerterminal die op de Tweede Maasvlakte zal verrijzen. ‘Het gaat precies zoals is afgesproken’, aldus Keizer. In 2013 zal de terminal operationeel zijn en de eerste testschepen ontvangen. In het najaar van 2014 zullen de ultragrote containerschepen met een diepgang van bijna twintig meter hun lading regulier komen lossen bij RWG.

Spannende tijd
Voor RWG breekt nu een spannende tijd aan. ‘De ontwerpfase is achter de rug’, zegt hij, ‘en de aanbestedingsfase is aangebroken.’ Om de terminal  binnen twee jaar operationeel te krijgen, moet hij nu de reusachtige kranen bestellen die de containers van de schepen plukken en op de kade plaatsen. Daarnaast zal Keizer ook de bestelling plaatsen voor de zogeheten AGV’s (Automated Guided Vehicles), de voertuigen die de containers op de kade verplaatsen en naar hun plek brengen. ‘We willen op diezelfde 1 oktober dat de pacht ingaat ook de aanbestedingscontracten tekenen.’

Banken
In eerste instantie zullen de benodigde investeringen zo’n €700 mln bedragen, zegt Keizer. Dat betreft de terminal van 108 hectare, waar naar schatting 2,35 miljoen twintigvoetscontainers (teu) verwerkt kunnen worden. De kranen en de AGV’s kosten het meeste geld, grofweg €300 mln. Om de financiering rond te krijgen, zit Keizer nu met de banken aan tafel. Hij praat zowel met Nederlandse als met buitenlandse banken om ‘enkele honderden miljoenen’ te lenen. In een tweede fase heeft RWG een optie op nog eens 48 hectare aansluitende grond zodat het in totaal 4,25 miljoen teu aan containers kan overslaan. ‘Dat zal waarschijnlijk pas na 2020 aan de orde zijn’, aldus Keizer. Met tien man in zijn projectteam is Keizer dagelijks bezig om alle voorbereidingen te treffen om de grond 1 oktober van het Havenbedrijf over te nemen. Wekelijks informeert hij de aandeelhouders van RWG over de voortgang.

Overcapaciteit
Van uitstel is geen sprake. Ook niet als de nieuwe containerterminals een overcapaciteit zullen veroorzaken in de Rotterdamse haven, zoals een onderzoeksrapport van Policy Research Corporation begin deze week bekendmaakte. ‘We zitten in Rotterdam juist met een capaciteitsprobleem, want de bestaande terminals raken op termijn helemaal vol’, zegt Keizer. Wanneer we in 2014 helemaal opengaan, is dat waarschijnlijk net op tijd als je ziet hoe de markt aantrekt.’ Hij zegt geen signalen te hebben ontvangen om de voortgang te vertragen. ‘Het gaat ons ook niet aan’, aldus Keizer. ‘Het is een zaak voor het Havenbedrijf en dat wil juist graag laten zien dat ze het project op tijd af krijgt.’

Personeel
Dat RWG meteen van start wil zodra de terminal gereed is, blijkt ook uit de plannen om personeel aan te trekken. ‘Ik moet zeshonderd man werven’, zegt Keizer. De bestaande terminaloperators ECT en APMT vrezen dat RWG zal proberen ervaren mankracht bij hen weg te trekken. Keizer: ‘Het is een vrije markt.’