Watermanagement

TOPIQ heeft een lange traditie in het bedenken, opzetten en uitvoeren van publiek-private samenwerking rond watermanagement.

World Water Forum
In 2000 werd in Den Haag het tweede World Water Forum (WWF 2) gehouden. TOPIQ heeft dit forum, dat werd voorgezeten door kroonprins Willem-Alexander, georganiseerd (directie, financiering, strategische communicatie, mediacentrum).

TOPIQ adviseerde WWF 3 (Kyoto, 2003) en WWF 4 (Mexico-City, 2006) over de organisatie van het forum. Op WWF 4 organiseerde TOPIQ een sessie voor 3 Nederlandse kustprovincies over risicomanagement en integrale ontwikkeling van een veilige en welvarende kust in het licht van klimaatverandering.

Water Dome Johannesburg
In 2003 werd in Johannesburg de World Summit on Sustainable Development gehouden. Ferendi was medeorganisator van de Water Dome. Dit paviljoen was het grootste parallelevenement tijdens de top en werd geopend door Nelson Mandela en kroonprins Willem-Alexander. De doelstelling, water hoger op de mondiale agenda krijgen, werd ruimschoots gehaald.

In 2006 zette TOPIQ het Platform Nederlandse Kust op (2006-2009). Deze publiek-private samenwerking was gericht op kustbeheer in het licht van klimaatverandering. Bij de kabinetsformatie 2006/2007 drong het platform succesvol aan op extra investeringen.

Legodam (2008-2009) bestond uit een onderzoek en publiek-private proefprojecten op het gebied van tijdelijk intensief bestemmen. Het doel was om ruimtelijke ontwikkeling dynamischer te maken, zodat bijvoorbeeld waterberging in de toekomst mogelijk blijft zonder dat het gebied voor jaren op slot gaat.

Composieten in de Bouw (2004-2008) was een publiek-private samenwerking gericht op klimaatbestendig en drijvend bouwen met behulp van nieuwe materialen. TOPIQ bedacht dit project en voerde het management.

Het Yellow River Consortium (2002-2006) was een samenwerking tussen Nederlandse ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat en de Yellow River Conservancy Commission (China), waarbij onderzoek werd gedaan naar de manier waarop ICT ingezet kan worden in het managen van stroomgebieden van rivieren. TOPIQ deed het projectmanagement.

TOPIQ heeft in 2005-2006 in opdracht van het Netherlands Water Partnership, Leven met Water en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een platform opgezet over samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Japanse bedrijven en kennisinstituten.