Identity check

In een wereld waarin het merkenlandschap van diensten en producten voortdurend verandert en koopargumenten snel wijzigen onder invloed van steeds nieuwe trends is het verstandig om de eigen identiteit niet uit het oog te verliezen. Het is belangrijk om te blijven onderzoeken of onze organisatie nog wel is wat we denken.

En of die blik naar binnen gedeeld wordt door alle (nieuwe) mensen die in de organsatie werken. Deze identiteit vormt immers de basis voor de wijze waarop we naar buiten treden en de concurrentie of samenwerking met andere partijen gestalte geven. Het is dus raadzaam om regelmatig ‘onderhoud’ te plegen op de identiteit.

Door bijvoorbeeld de kernwaarden te herijken of de propositie te toetsen aan op de wijze waarop nieuwe behoeften in de markt worden geadresseerd. Maar ook door aanpassingen door te voeren in de huisstijl. Topiq heeft een traject ontwikkeld dat de pijnpunten van een identiteit blootlegt.

Op basis van onze ervaring kunnen we zeggen dat de ontwikkeling van identiteit evolutionair moet worden benaderd. Dus geen grote veranderingen maar kleine revisies en aanpassingen leiden vaak al tot aansprekend resultaten waarin veel betrokkenen zich herkennen.

Indien u in bent voor een ‘identity check’ belt u Huib van Winkoop.