Public Affairs 3.0

Nieuwe vormen van belangenbehartiging

Ondanks de recente, maar toch tamelijk traditionele inkijk in het lobbywezen door Joris Luyendijk, geloven sommigen dat de praktijk van belangenbehartiging ingrijpend aan het veranderen is. Samenwerking tussen partijen die voorheen elkaars tegenpolen waren lijkt het devies. Met het heengaan van mensen als Wessel Bennis en Ben Pauw sterft de generatie van beeldbepalend ‘binnenhofpiloten’ langzamerhand uit. Het is dan ook niet alleen meer de overheid of de politiek die ‘belobbied’ moet worden. In de nieuwe constellaties tussen ‘de markt’ en ‘het collectieve’ proberen partijen elkaar mee te krijgen in hetgeen men beoogt. Deze ontwikkelingen en de vraag of ze nu werkelijk zo nieuw zijn, kregen aandacht in de workshop ontwikkelingen in belangenbehartiging van de VBTP. Professor dr. Rinus van Schendelen analyseerde of en wat er in een halve eeuw public affairs is veranderd. Herman Nieuwenhuis en Jan Willem Tellegen van TOPIQ illustreerden de ontwikkelingen aan de hand van hun eigen praktijk. Public Affairs 3.0, TOPIQ’s visie op het nieuwe belangenbehartigen, kwam uitgebreid aan de orde en werd met belangstelling onthaald door de circa vijfentwintig deelnemers, een mooi gezelschap van public affairs-functionarissen en politicologen.

TOPIQ gaat snel weer zo’n workshop organiseren. Wilt u deelnemen? Mail dan Herman Nieuwenhuis op herman@topiq.com