Complexe gebiedsontwikkeling vraagt om regisserend ontwikkelaar

Amsterdam, 24 juli 2017 Complexe gebiedsontwikkelingen zijn gebaat bij een ontwikkelaar die de regietaak op zich neemt. Zo’n regisserend ontwikkelaar hoeft niet perse het financiële risico op zich te nemen maar coördineert de taken van commerciële partijen en betrokken overheden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om op enige afstand van een gebiedsontwikkeling te staan en zich zo beperken tot een meer faciliterende rol. Maar de regierol, waarin afwegingen gemaakt worden tussen maatschappelijke en commerciële belangen, moet wel worden ingevuld. Dit is één van de uitkomsten van een afstudeeronderzoek naar het “ultieme ontwikkelen” door Maarten Lauwers in opdracht van OperatieNL.
Nu de crisis in vastgoed voorbij lijkt en de druk op bouwen toeneemt, komt de kwaliteit van projecten onder druk te staan. Alle betrokken partijen zouden er goed aan doen om niet alleen voor volume te gaan, volgens Lauwers in zijn onderzoek.

Volgens Herman Nieuwenhuis van OperatieNL wordt binnen het project Feyenoord City geëxperimenteerd met de rol van een externe regisseur. Hij noemt dat een gedelegeerd ontwikkelaar, die een middenpositie inneemt in het bij elkaar brengen van het algemeen belang en het private belang. De gemeente Rotterdam heeft in 2016 het initiatief voor de combinatie van stadion- en gebiedsontwikkeling nadrukkelijk aan Feyenoord gelaten. Maar in opdracht van de club heeft een projectteam gefunctioneerd dat in nauwe afstemming met de gemeente en met een open oog voor de maatschappelijke kosten en baten de plannen heeft voorbereid en uitgewerkt, aldus Nieuwenhuis. Die werkwijze heeft inmiddels geleid tot een positief raadsbesluit zodat nu – volgens dezelfde lijnen – de doorontwikkeling van het project kan plaatsvinden.
In de oproep van Lauwers om de kwaliteit te blijven bewaken ziet OperatieNL een bevestiging van de noodzaak om commerciële ontwikkelaars en bouwers krachtig aan te sturen. Dat moet gebeuren vanuit maatschappelijk perspectief door een stevige partij die – beter dan de overheid – middenin het ontwikkelspeelveld kan opereren.

Rotterdam kiest voor nieuw stadion met gebiedsontwikkeling.

Vandaag heeft de gemeenteraad van Rotterdam ingestemd met de plannen voor Feyenoord City en is de weg vrij voor realisering van deze stadion- en gebiedsontwikkeling op Zuid. De goeie ouwe Kuip krijgt een waardige en commercieel sterke opvolger en wordt zelf herbestemd voor woningbouw en atletiek. Voor Rotterdam Zuid brengt Feyenoord City economische en sociale vooruitgang. Door wonen, werken, sporten en recreëren te combineren ontstaat een nieuw levendig gebied van maar liefst 325.000 m2. Het grootste deel daarvan bestaat uit woningen: 180.000 m2. Verder zijn er winkels, hotels, sportaccommodaties en publieke functies voorzien. Daartoe wordt ook de bereikbaarheid van het gebied verbeterd.

OperatieNL heeft vanaf de grond meegebouwd aan de ideeën en plannen voor Feyenoord City. Voordat de contouren van het masterplan geschetst werden adviseerden wij club en gemeente om niet alleen over een nieuw stadion na te denken, maar vooral ook de stad mee te laten profiteren van de katalysator die Feyenoord kan zijn voor meer dan voetbal alleen. In deze visie was locatiekeuze voor het nieuwe stadion minder belangrijk dan de gedachte dat alle mogelijke locaties meegenomen zouden worden in de ontwikkeling. Daarna mocht OperatieNL-oprichter Frank Keizer deze strategie in praktijk brengen als projectleider van Feyenoord City. Een groots team van professionals van Feyenoord en van Rotterdam, architecten en planologen, ingenieurs en financieel specialisten, ontwikkelaars en strategen hebben de plannen inmiddels verder geschopt dan wellicht ooit voor mogelijk gehouden.

Wij feliciteren Stad en Club, bewoners van Zuid, Rotterdammers, Feyenoorders en alle betrokkenen met deze mijlpaal op Zuid.

Sterker door Sport

Feyenoord City presenteert haalbaarheidsstudie:

Sterker door Sport

ROTTERDAM, 30 NOVEMBER 2016 – De gezamenlijke dragers van het merk Feyenoord (de Betaald Voetbal Organisatie Feyenoord en Stadion Feijenoord) hebben hun haalbaarheidsstudie voor Feyenoord City gepresenteerd. Binnen een jaar na de oprichting van het projectteam onder leiding van de presidenten-commissaris Cees de Bruin en Gerard Hoetmer ligt er een plan dat de instemming heeft van de besturen en toezichthouders van Feyenoord en het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Download haalbaarheidsstudie

Sterker door Sport

Rotterdam heeft de ambitie om zich sportief en cultureel nog sterker te ontwikkelen tot de top van Europese sportsteden. Feyenoord City is het project om deze ambitie te verwezenlijken en te versnellen. Met sport als de aanjager van alle ontwikkelingen in de haalbaarheidsstudie zal Feyenoord City synoniem staan voor (sport)performance, healthy living en sports community voor alle leeftijden, culturen en inkomens. Het verbindt bewoners, bedrijven, wetenschap, onderwijs, leisure voorzieningen en sport. Feyenoord is hiermee een broedplaats voor sport gerelateerde innovaties.

Feyenoord City bevestigt zo haar ambities als toonaangevend sport- en vrijetijdsgebied, attractieve woonlocatie, economische motor en magneet en duurzaam mobiliteitsknooppunt binnen het hele plan voor het hele gebied, de gebiedsvisie Stadionpark.

Kernpunten van het plan zijn:

 • Feyenoord, neemt het initiatief tot de oprichting van een multisportclub. Samen met vooralsnog zeven andere sportverenigingen, waaronder de Sportclub Feyenoord, op Rotterdam-Zuid wordt een programma uitgewerkt om meer mensen te laten bewegen en sporten. Ook worden faciliteiten gedeeld en plannen ontwikkeld voor een attractiever top- en breedtesportklimaat en kruisbestuiving tussen verschillende clubs en sporten en het onderwijs.
 • Het verbinden van de omliggende wijken door een duurzame en grootschalige stedelijke ontwikkeling. Dit is ingezet met de ontwikkeling van de Kop van Zuid als verbinding tussen Rotterdam-Noord en Zuid. Feyenoord City kan gezien worden als het doorzetten van de ontwikkeling Kop van Zuid langs Laan op Zuid en Stadionweg, waarbij nieuwe verbindingen ontstaan naar het waterfront aan de Nieuwe Maas.
 • De ontwikkeling van Feyenoord City en het nieuwe stadion voor Feyenoord aan de rivier levert een uitgelezen kans om de oever meer en beter te gebruiken en een nieuw architectonisch icoon van Rotterdam te bouwen.
 • De Kuip is met zijn intense atmosfeer een robuust bestanddeel van het DNA van Feyenoord en de historie op Rotterdam-Zuid. De Kuip krijgt een tweede leven en zal in een zeer herkenbare vorm- ingevuld worden met een programma dat recht doet aan de rijke geschiedenis van Feyenoord en die ruimte biedt voor de supporters van de club, actieve sportbeleving en wonen.
 • Het plan kan rekenen op steun van de directies, aandeelhouders en toezichthouders van zowel Stadion Feijenoord en de Betaald Voetbal Organisatie Feyenoord als ook het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. Deze brede steun is gebaseerd op een gedragen en gevalideerde business case die de publieke en private investeringen legitimeert.

De Gemeente Rotterdam is gevraagd financieel te participeren in:
> Deelname in het eigen vermogen van het nieuwe stadion voor maximaal € 40 mln;
> Aankoop grond onder het nieuwe stadion voor maximaal € 60 mln en deze vervolgens uit te geven in erfpacht voor dezelfde waarde;
> Het realiseren van een infrastructuurprogramma ter grootte van € 35 mln.

2022/2023

Feyenoord City is een grote gebiedsontwikkeling die uit verschillende fases bestaat en een doorlooptijd van zeker vijftien jaar kent. Als eerste wordt het gebied rondom het nieuwe stadion ontwikkeld. De eerste wedstrijd van Feyenoord wordt voorzien in het seizoen 2022/2023. Ook dan zullen rond het nieuwe stadion woningen, een hotel, parkeergarages en commerciële functies af zijn. Pas daarna wordt er met de herontwikkeling van De Kuip gestart.

Het programma binnen Feyenoord City bestaat in totaal uit 325.000 m2 exclusief parkeren en bestaat uit vijf gebieden: het nieuwe stadion, de Urban Bridge, de Strip, De Kuip en het Kuip Park. Ieder gebied kent een veelvoud aan functies waarmee een veelzijdig, levendig en aantrekkelijk gebied in Rotterdam-Zuid wordt gerealiseerd.

De functies zijn te verdelen in:

Nieuwe stadion (70.000 m2):

 • Capaciteit van 63.000 plaatsen met daarin diverse ondersteunende voorzieningen,zoals horeca en hospitality.

Woningbouw (180.000 m2):

 • Ongeveer 1.600 woningen verdeeld over ongeveer 710 woningen in de Urban Bridge, 160 woningen in De Kuip en 730 woningen in het Kuip Park.

Commercieel programma (64.000m2):

 • Broedplaats (Innovation Sport Lab) van 4.000 m2 in het verlengde van De Strip voorde herontwikkelde Kuip.
 • Twee hotels waarvan één viersterrenhotel gelegen aan de Urban Bridge (200 kamers)met een oppervlakte van 11.000 m2 en een economy sporthotel in De Kuip (75 kamers) met een oppervlakte van 3.750 m2.
 • Vrije tijds- & sportwinkels (leisure retail) met een gezamenlijke oppervlakte van14.300 m2 gelegen op De Strip.
 • Horeca met een oppervlakte van 6.500 m2 verdeeld over de Strip, De Kuip en in deUrban Bridge. Tevens is een additionele 1.000 m2 gereserveerd voor een bierbrouwerij in De Kuip.
 • Entertainment-functies met een totaal oppervlak van 24.000 m2, verdeeld over drieprogrammaonderdelen een (Pathé) bioscoop van 15.000 m2 en een sportschool van 5.000 m2 op De Strip en een Spa/Welness van 4.000 m2 gelegen naast het viersterrenhotel in de Urban Bridge.

Publiek programma (12.000 m2):

 • Gezondheidscentrum in de Kuip van 1.000 m2.
 • De Sportexperience van 4.000 m2 onderdeel van het maatschappelijke programma dat gefaseerd uitgevoerd gaat worden met 1.000 m2 in het nieuwe stadion, 1.000 m2 verspreid over De Strip en 2.000 m2 in De Kuip. Door deze spreiding van ruimtes wordt een netwerkstructuur gecreëerd voor deze interactieve experience.
 • Feyenoord-museum, inclusief museumwinkel van 2.000 m2 in De Kuip en een thuisbasis voor de supporters.
 • Indoor atletiekbaan, inclusief multifunctionele ruimtes met een programmering van 5.000 m2 met een mogelijke uitbreiding naar 8.000 m2 en een atletiek buitenbaan van 15.155 m2 in de Kuip in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Het commerciële programma kent leisure, retail en horeca is altijd sport gerelateerd waardoor een onderscheidend programma mogelijk is met een groot verzorgingsgebied. Het uitgangspunt van het commerciële programma is om niet te concurreren met andere locaties in Rotterdam maar een toevoeging te zijn voor de stad en regio. Ook zullen innovatieve retail-concepten geïntroduceerd worden die veel meer inspelen op beleving en innovatie.

De haalbaarheidsstudie Feyenoord City wordt de komende maanden besproken en behandeld in de gemeenteraad van Rotterdam. Medio voorjaar 2017 wordt besluitvorming verwacht.

Quotes

Cees de Bruin, president-commissaris Stadion Feijenoord nv:

“Wij zijn buitengewoon verheugd dat we met dit plan een sprong naar de toekomst kunnen maken met andermaal het mooiste stadion ter wereld en bovendien het erfgoed van De Kuip, nu nog het mooiste stadion ter wereld, op een verantwoorde wijze kunnen behouden. We laten bovendien zien dat we als Feyenoord-familie met één plan kunnen komen waar iedereen voor staat en gaat en dat op concrete interesse van financiers en investeerders kan rekenen.”

Gerard Hoetmer, president-commissaris bvo Feyenoord nv:

“Met dit plan doet Feyenoord wat het al ruim honderd jaar doet: het voortouw nemen en perspectief bieden aan de volgende generaties jong talent in Rotterdam. Dat doen op een manier die Feyenoord past en recht doet aan onze cultuur en historie. Bovendien realiseren we met dit plan een verdubbeling van het spelersbudget hetgeen ons blijvend kwalificeert voor de top van de nationale voetbalcompetitie. Zo werken we met elkaar aan de verdere ontwikkeling van top- en breedtesport. We delen met elkaar de ervaring en technologie die wij als Feyenoord hebben. Met elkaar werken we aan een prachtige omgeving voor een talentvolle jeugd die meer is dan voetbal en blijven we sterker door sport.”

Adriaan Visser, wethouder Sport gemeente Rotterdam:

“Dit plan behelst eigenlijk alles wat je als stad kunt wensen. En sociaal maatschappelijk programma voor iedereen die echt iets wil. Een nieuw stadion voor Feyenoord waar we weer decennia mee vooruit kunnen. Een nieuwe toekomst voor De Kuip die laat zien dat historie en toekomst hier hand in hand gaan. En het is een plan met draagvlak en een degelijke spreiding van financiële risico’s bij zowel publieke als ook private partijen. Het college ziet uit naar de dialoog met gemeenteraad om gezamenlijk te komen tot een definitief plan.”

Ronald Schneider, wethouder Stedelijke Ontwikkeling gemeente Rotterdam:
“Feyenoord City is een uitdagende gebiedsontwikkeling die de attractiviteit van Rotterdam een geweldige impuls geeft. We maken een sprong in de verdichting van de stad, onder andere door het toevoegen van een flink aantal woningen in het midden en hogere segment. Tegelijkertijd maakt dit plan het mogelijk barrières die Rotterdam-Zuid kenmerkt te slechten. Zo wordt de rivieroever tussen de wijk Feijenoord en de Veranda veel publieksvriendelijker. Deze gebiedsontwikkeling is goed voor Zuid, de hele stad en aantrekkingskracht voor de hele regio.”

Projecten waar niemand om vraagt en iedereen op wacht

Operatie NL wil maatschappelijke uitdagingen aangaan met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Door problematieken met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe en winstgevende perspectieven voor meer belanghebbenden. En als projecten goed worden ingericht en bestuurd kunnen publiek-private samenwerkingen beter renderen.

In het opzetten van capital expenditure projecten wordt meestal direct de verwachtte winst verdeeld. Maar het leggen van echte verbindingen tussen stakeholders komt op de tweede plaats. Terwijl we nu juist daar de maatschappelijke meerwaarde kunnen vinden. Operatie NL zoekt naar de bovenliggende business cases die van oplossingen proposities maken.

Meer aandacht voor aangeboren hartafwijkingen

De 25.000 Nederlandse kinderen met een aangeboren hartafwijking vragen om meer kwaliteit van leven en het terugdringen van het sterftecijfer. Daarvoor is meer onderzoek en dus meer geld nodig. Ondanks de sterfte en de enorme, vaak levenslange gevolgen staat kindercardiologie minder in de belangstelling dan bijvoorbeeld de strijd tegen kinderkanker of de preventie van (dodelijke) ongevallen.

hartekind lolliecampagne

Op zaterdag 14 februari jongstleden – Valentijnsdag – plantten Hartekinderen en hun ouders 25.000 hartvormige lolly’s op het Museumplein. Heel verliefd Nederland kon ze komen plukken tegen een kleine donatie. TOPIQ organiseerde de wervingsactie met Stichting Hartekind. De gebeurtenissen van die dag konden ruimschoots gevolgd worden in Hart van Nederland en RTL