Meer aandacht voor aangeboren hartafwijkingen

De 25.000 Nederlandse kinderen met een aangeboren hartafwijking vragen om meer kwaliteit van leven en het terugdringen van het sterftecijfer. Daarvoor is meer onderzoek en dus meer geld nodig. Ondanks de sterfte en de enorme, vaak levenslange gevolgen staat kindercardiologie minder in de belangstelling dan bijvoorbeeld de strijd tegen kinderkanker of de preventie van (dodelijke) ongevallen.

hartekind lolliecampagne

Op 14 februari – Valentijnsdag – plantten Hartekinderen en hun ouders 25.000 hartvormige lolly’s op het Museumplein. Heel verliefd Nederland kon ze komen plukken tegen een kleine donatie. TOPIQ organiseerde de wervingsactie met Stichting Hartekind. De gebeurtenissen van die dag konden ruimschoots gevolgd worden in Hart van Nederland en RTL

Herpositioneren in onderwijs

Met tweetalig onderwijs of een sportprogramma gaan de middelbare scholen buiten de Amsterdamse ring hun leerlingen niet klaarstomen voor de maatschappij. Het roer is daarom bij het HLW in Nieuw West omgegaan. De meesten zijn daar trouwens al tweetalig. Vanaf nu werken alle leerlingen aan het hoogst mogelijke diploma. Kinderen met bijvoorbeeld een havo-advies worden ondersteund in het behalen van het vwo-diploma. Maar nog belangrijker: ze worden allemaal opgeleid tot wereldburgers. Het HLW wil de kweekvijver van Nieuwe Amsterdammers worden. Dat de leerlingen van het HLW wel 35 culturele achtergronden vertegenwoordigen, past naadloos in deze ambitieuze doelstelling.

Screen Shot 2015-03-12 at 10.58.18

Het HLW presenteerde haar plannen eerst aan Wethouder Kukenheim en op 21 januari 2015 trapte de school af met een postercampagne waarin leerlingen, leraren, ouders en ook de buurt van de school worden betrokken. Onder het motto Hallo Wereld heeft het HLW een plan opgesteld waarin leerlingen het lot in eigen hand kunnen nemen. Zo biedt de school aan de Sloterplas alle vakken aan die nodig zijn om op te kunnen stromen. Maar er wordt ook gewerkt aan karaktervorming en aan de sociale vaardigheden die je nodig hebt in het hoger onderwijs. Met de landelijk zo succesvolle organisatie Thuis op Straat (TOS) onderzoekt het HLW hoe leerlingen mede verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor de sfeer rond de school, op straat, maar ook bijvoorbeeld in de winkels in de wijk.

Voorbeeldige jeugdhulp-transitie in Amsterdam

Amsterdam en de regiogemeenten kochten gezamenlijk, in het kader van de Transitie Jeugdzorg, hun Jeugdhulp in bij lokale aanbieders. Landelijk bleek dit onderdeel van de decentralisatie van overheidstaken geen sinecure. Tal van gemeenten liepen achter op schema en hadden grote problemen met de operationalisering. Zo niet Amsterdam die als eerste gereed was. Dankzij een klare lijn, een professioneel inkoopteam en terughoudende communicatie, waarop overigens niet bespaard werd. Want Amsterdammers moeten weten hoe het zit!

Screen Shot 2015-03-12 at 11.28.16

Projecten waar niemand om vraagt en iedereen op wacht  

Operatie NL wil maatschappelijke uitdagingen aangaan met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Door problematieken met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe en winstgevende perspectieven voor meer belanghebbenden. En als projecten goed worden ingericht en bestuurd kunnen publiek-private samenwerkingen beter renderen.In het opzetten van capital expenditure projecten wordt meestal direct de verwachtte winst verdeeld. Maar het leggen van echte verbindingen tussen stakeholders komt op de tweede plaats. Terwijl we nu juist daar de maatschappelijke meerwaarde kunnen vinden. Operatie NL zoekt naar de bovenliggende business cases die van oplossingen proposities maken.

Ook fatsoenlijk internet op platte land  

TOPIQ is medeoprichter van de Stichting Breedband Voor Buitengebieden. SBvB wil glasvezelnetwerken realiseren in de buitengebieden van Nederland, waar nu geen of onvoldoende breedbandige internetverbindingen beschikbaar zijn. Hoogwaardige digitale bereikbaarheid voor iedereen is de doelstelling. Dat is een maatschappelijk belang, waarvoor de SBvB zich zonder winstoogmerk inzet. Wij proberen het beleid van overheden en de inspanningen van burgers op digitale bereikbaarheid te versterken. Dat doen we door samen met overheden, andere (ook commerciële) marktpartijen en burgerinitiatieven te zoeken naar de meest geëigende vorm om tot realisering van glasvezelnetwerken te komen. Aan de hand van drie uitgangspunten: zo laag mogelijke kosten voor de burger, open toegang voor alle service providers die van het netwerk gebruik willen maken en optimale concurrentie in de levering van diensten.