Generation Y

Generatie Y, geboren tussen ca. 1975-1980 en 1995, is wezenlijk anders dan de voorgaande: ze zijn als eersten van offline naar online gegaan en groeiden op in economische voorspoed en technologische vooruitgang. Ze zijn zelfverzekerd en optimistisch, slim, kritisch en ze doorzien veel. Ze voelen zich thuis in een open wereld, die ze bereizen en waarmee ze altijd en overal contact onderhouden.

Lui, verwend en ongemotiveerd?
Generatie Y bestormt de arbeidsmarkt. Hun ambities zijn anders dan van de generaties voor hen: ze willen doen waar ze goed in zijn, ze willen daarmee verschil maken en ze willen leren. Velen van hen kiezen voor een bestaan als zzp’er, of willen in ieder geval een vrijere rol spelen binnen de organisaties waarin ze werken. Mooie mensen dus. Maar het beeld dat oudere generaties van ze hebben is heel anders: ze worden ervaren als lui, verwend en ongemotiveerd.

Generatie Y stelt intelligente en duurzame kaders
Veel bedrijven ervaren het als lastig om met deze generatie om te gaan, zowel om ze te bereiken als om ze te betrekken. Vanuit marketingperspectief worden er manieren gezocht om deze generatie aan te spreken, want de oude methodes werken niet. Ook in HRM levert deze generatie een dilemma op: de oude manier van werken spreekt deze generatie niet aan en velen van hen verlaten een organisatie om redenen die tien jaar geleden nog niet golden. Simpelweg verwachten dat deze generatie zich aanpast is geen oplossing. Generatie Y stelt intelligente en duurzame kaders vanuit een praktisch idealisme en daarin zijn ze niet te stoppen: ze beschikken immers over alle techniek om te realiseren wat ze willen en ze wachten daarbij slechts kort op de oudere generaties. Tegelijkertijd gaan de babyboomers met pensioen en dreigt veel kennis verloren te gaan.

Generatie Y hard nodig
Het blijkt lastig om ze in een organisatie vast te houden. En dat terwijl de babyboomers met pensioen gaan en Generatie Y hard nodig is in een krapper wordende arbeidsmarkt. Hoe laten we deze transitie soepel verlopen? Hoe kan samenwerking tussen de generaties ontstaan, zodat ze van elkaar kunnen leren en profiteren? Hoe zorgen we ervoor dat Generatie Y kan en wil werken binnen organisaties? En hoe wil Generatie Y eigenlijk benaderd worden?

Platform Y
Om goed op deze vragen in te spelen presenteert TOPIQ Platform Y: een netwerk dat bestaat uit bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen, die in een meerjarenprogramma in samenwerking met Generatie Y kennis ontwikkelen, antwoorden formuleren en beleid ontwikkelen waarmee organisaties zichzelf Generatie Y-proof kunnen maken en intergenerationele kennisoverdracht kunnen vormgeven.

Heeft u interesse om mee te doen aan Platform Y? Neem dan contact op met Herman Nieuwenhuis.