Track record

1. Water:

Track record:

 • Directievoering Tweede Wereld Water Forum Den Haag, onder voorzitterschap Prins van Oranje (1999-2000).
 • Communicatiemanagement WWF 2, wetenschappelijke- en ministeriële conferentie en trade fair (1999-2000).
 • “Water Dome”, organisatie van een internationaal publiek-privaat paviljoen rond water management tijdens de World Summit in Johannesburg (2003).
 • WWF 3 Kyoto en Global Water Partnership, advisering digitalisering internationale water informatievoorziening (2000-2001).
 • Positionering en presentatie Nederlandse watersector/NWP in Derde Wereld Water Forum Kyoto.
 • Idem in Vierde Wereld Water Forum in Mexico City.
 • Kustprovincies Noord- en Zuid-Holland en Zeeland – Begeleiding sessie over de Zwakke Schakels aan de Nederlandse kust bij WWF4 in Mexico. Internationaal communiceren van Nederlands Kustbeleid (2005-2006).
 • WL | Delft, Geodelft, Deltares – Advisering communicatie ICT-innovatie en internationalisering, o.m. projecttrekker Digitalisering stroomgebieden (met Fugro, RWS), waaronder ontwikkeling samenwerking met Yellow River Conservancy Commission en Digital Yellow River Programma (2000 – 2006).
 • Netherlands Water Partnership – Ontwikkeling platform voor watersamenwerking met Japan (i.s.m. BSIK programma Leven met Water) (2005 – 2006), alsmede diverse activiteiten gericht op gezamenlijke internationale positionering van de watersector (2000-2006).
 • Water Media Networks Journalist Training Program.
 • Platform de Nederlandse Kust – Initiëring en secretariaatsvoering van een publiek-privaat platform gericht op conceptontwikkeling voor de kust in het licht van klimaatverandering. (V&W/DGW, kustprovincies, diverse bedrijven en kennisinstituten (2006 – 2009).

Current affairs:

• Stichting en BV Nedeco – Directievoering en vernieuwing internationale activiteiten (2006-heden).
• Lidmaatschap NWP.

2. ICT:

Track record:
• Ministerie van Onderwijs – Platform “IMTO”, publiek-private samenwerking gericht op introductie ICT in het onderwijs, in samenhang met ontwikkeling van Kennisnet door Ministerie van OC&W (1998-2000).
• Platform High Performance Computing en Networking (HPCN) – initiëring, secretariaats- en directievoering van een publiek-privaat platform gericht op “high end” ICT innovatie, groot aantal afzonderlijke ICT innovatie initiatieven en projecten met kennisinstellingen en bedrijven. (1994-2005).
• Europese Commissie – coördinatie van Europese ICT-innovatie netwerken (Technology Transfer Nodes and Eutist-Ami) en een aantal ICT innovatie projecten (Kader Programma’s, FP4 en FP 5). (1997-2005).
• Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC) – Kwartiermaken en interim directie, Service centrum BioASP, Bsik programma Biorange, en onderwijsstimulering in opdracht van het Netherlands Genomics Initiative (Regieorgaan Genomics) (2001-2005).
• Platform Visnet: MSP on Visualisation Technology.
• Randstad Rail Rotterdam. Inzet 3 en 4D visualisatie voor infrastructuurontwerp en bouwproces (2001-2004).
• ICT Regie i.o. – Advisering en planontwikkeling voor samenwerking tussen nieuwe ICT BSIK programma’s gericht op gezamenlijke disseminatie en samenwerking met het bedrijfsleven. (2004-2005).

Current affairs:

• Stichting Green-IT Regio Amsterdam – Ontwikkeling van een publiek-privaat consortium voor vergroening van en met ICT gericht op reductie van CO2 emissies. In opdracht van de Gemeente Amsterdam, thans draaiend als deelnemersorganisatie(2009 – heden)
• EHRI/ Niod – Ondersteuning ontwikkeling van een EU FP7 samenwerkingsproject gericht op geïntegreerde digitale ontsluiting van Holocaust archieven wereldwijd. 20 organisaties in EU, Israel, VS, € 7M 2010-2013. Werkzaam als leider van één van de werkpaketten en ondersteuning projectcoördinatie. (2009-heden).

3. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting:

Track record:
• EU – coördinatie van een groot aantal projecten van DG 16 met samenwerkende regionale autoriteiten uit alle (toen 12) lidstaten op het gebied van vervoer, ruimtelijke ontwikkeling, economie, toerisme e.a. (1992-1996).
• Portaal: communicatie en stakeholder managemement.
• Portaal: woorddvoering en public affairs.
• Mitros: stakeholder management.
• Gemeente Zoetermeer: beleidsontwikkeling en management.
• Provincie Zuid Holland: idem.
• Kennisalliantie Zuid-Holland – Initiëring en projectmanagement “Composieten in de bouw”, gericht op ontwikkeling concepten voor “floodproof dwelling” en klimaatbestendig bouwen (Provincie Zuid-Holland, Dura Vermeer, Kiwa, TNO, en gespecialiseerde bedrijven). (2004-2008).
• Habiforum – BSIK programma. Advisering ICT innovatie voor ruimtelijke ontwikkeling en meervoudig ruimtegebruik (2000-2004).
• “Legodam”- Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat naar concepten en publiek-private proefprojecten voor “Tijdelijk Intensief Bestemmen”, c.q. een meer dynamische ruimtelijke ontwikkeling o.m. in het licht van klimaatverandering (2008-2009).

Current affairs:
• Pre Wonen: ontwikkeling van een Multi Stakeholder Platform voor gebiedsontwikkeling.
• Gemeente Rotterdam, aanbesteding Hart van Zuid.

4. Infrastructuur, Transport & Logistiek:

Track record:
• Betuweroute: stakeholdermanagement, inspraak
• Dura Vermeer: projectcommunicatie infraprojecten
• BAM: propositievorming voor overheden inzake onderhoud en beheer (2002)
• OVG: busines development Infra-ontwikkeling (2006)
• Partners voor Wegen – Advisering en ondersteuning publiek-privaat netwerk (RWS en ingenieursbureaus) voor internationaal ondersteuning op het gebied van weginfrastructuur in de nieuwe EU-lidstaten. (2007 – 2008)

Current affairs:
• RWG: stakeholder communicatie, arbeidsmarktplatform en public affairs

5. Business development, Internationale Samenwerking & Handel:

Track record:
• European Affairs Platform – initiatiefnemer en voorzitter. Publiek-privaat platform (EC, EP, RvM, bedrijfsleven) voor Nederlanders in Brussel die zich professioneel met Europese integratie bezighouden (1992-1996).
• Improving Insulation Methods in Russia.
• Stichting Netwerk LINT – Ontwikkeling en directievoering publiek-privaat netwerk voor internationaal ondernemen in sectoren logistiek, infrastructuur en transport, (Min EZ, V&W, Vrom en een 100 tal bedrijven) (2006- 2008).
• Stichting Netherlands Soil Partnership – Initiëring en secretariaatsvoering publiek-privaat netwerk voor internationaal ondernemen op het gebied van integraal bodembeheer. Activiteiten in China en Canada (2007 – 2010).
• Stichting Consumentenlijn Telemarketing.
• Werkgeversvereniging Callcenters.
• Hogeschool In Holland – advisering, projectontwikkeling en instelling van een lectoraat in Rotterdam gericht op verbindingen met het MKB en “ondernemerschap” als onderwijsthema (2005-2007).
• Werkgroep Wederopbouw Afghanistan – Ontwikkeling van een publiek-privaat programma gericht op het betrekken van het bedrijfsleven bij de wederopbouw van Uruzgan (Min EZ, VNO/NCW) (2008 – 2010).
• Panamatch – Platform mainport ontwikkeling Panama en verbreding Panama Kanaal. Initiëring en directievoering publiek privaat netwerk voor internationaal ondernemen in Panama (Min. EZ) (2007 – 2009).

Current affairs

• Stichting European Gateways Platform – Initiëring en directievoering, thans bestuurslid, publiek-privaat netwerk voor internationaal ondernemen op het gebied van infrastructuur en transport in Midden- en Oost-Europa, met name Roemenië, havenontwikkeling Constanta, binnenvaart Donau en andere logistieke corridors (2007 – heden).
• PUM, Netherlands Senior Experts: marketing, public affairs, Multi Stakeholder Platform met alle Private Sector Development-partijen.
• Stichting Exser, Centrum voor Diensteninnovatie – Ondersteuning programmaontwikkeling, positionering, public affairs en communicatie voor publiek-private samenwerking op het gebied van innovatie van dienstverlenende sectoren (Min EZ en een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden) (2008 – heden).