Voorbeeldige jeugdhulp-transitie in Amsterdam

Amsterdam en de regiogemeenten kochten gezamenlijk, in het kader van de Transitie Jeugdzorg, hun Jeugdhulp in bij lokale aanbieders. Landelijk bleek dit onderdeel van de decentralisatie van overheidstaken geen sinecure.

Lees meer

Projecten waar niemand om vraagt en iedereen op wacht  

Operatie NL wil maatschappelijke uitdagingen aangaan met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Door problematieken met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe en winstgevende perspectieven voor meer belanghebbenden.

Lees meer

Ook fatsoenlijk internet op platte land  

TOPIQ is medeoprichter van de Stichting Breedband Voor Buitengebieden. SBvB wil glasvezelnetwerken realiseren in de buitengebieden van Nederland, waar nu geen of onvoldoende breedbandige internetverbindingen beschikbaar zijn. Hoogwaardige digitale bereikbaarheid voor iedereen is de doelstelling. Dat is een maatschappelijk belang, waarvoor de SBvB zich zonder winstoogmerk inzet

Lees meer

Football for Water: multi stakeholder cooperation  in Water  & Sanitation

Football for Water started in 2012 as a four year partnership between KNVB, Foreign Affairs, Unicef, Simavi, Vitens Evides International, Akvo and AquaforAll to realize water, hygiene and sanitation at 1100 schools in Kenya, Ghana and Mozambique and education in ‘life skills’ for 700.000 children by KNVB World Coaches

Lees meer

Marktconsultatie: dieper en inhoudelijker dan imago-onderzoek

Nuttig zo’n marktconsultatie, zoals voor PUM. (klik hier) Mits goed uitgevoerd steekt zo’n exercitie een stuk dieper dan het gemiddelde imago-onderzoek. TOPIQ is dan ook niet op zoek naar het beeld van een organisatie, maar bespreekt de performance in relatie tot ontwikkelingen in de markt. Een ideale start voor nieuw beleid, aanscherping van de positionering maar juist ook van de propositie. De respondenten zijn uw belangrijkste stakeholders, klanten en concurrenten

Lees meer